Kontaktné informácie

Fakturačné údaje:
Šmak plus s.r.o. Národná 6, Žilina 010 01
IČO: 36752479
DIČ: 2022345864 DIČ DPH: SK 2022345864
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina,oddiel sro,vložka číslo 18751/L
Bankové spojenie: VÚB a.s. Žilina,
číslo účtu: SK 3802000000002480648357
alebo po starom :2480648357/0200
Email: smakplus@smakplus.sk
 
Prevádzky:

  • Národná 6, 010 01 Žilina,Tel.: 0911551988
  • Hviezdoslavova 24, 010 01 ŽilinaTel.: 0911877566